Kurs tworzenie szablonów w Joomla 

16 godzin. Cena netto 1150 z? cena brutto 1414,50 z?

Uwaga ! zapytaj o terminy szkole? pod nr 22 423-23-22 lub 607-575-458

 

Krok 1. Szkielet dokumentu HTML

Krok 2 – fundamenty uk?adu strony
Uniwersalny znacznik div
Znakowanie minimalistyczne

Krok 3 – przyk?adowe tre?ci

Krok 4 – podstawowe style
Paleta barw
Osadzamy arkusz stylów

Krok 5 – pasek nawigacyjny obok tre?ci g?ównej
P?ywanie elementów
Szeroko?? strony
Wy?rodkowanie strony
Bezpieczne wy?rodkowanie strony
Problem stopki po raz pierwszy

Krok 6 – Szablon Joomla!

Katalog szablonu
Nazwa katalogu
Plik templateDetails.xml
Plik index.php
Pakiet instalacyjny i instalacja
Szablon nie dzia?a?
Z pliku html g?ówny plik szablonu
Umieszczamy instrukcje wywo?uj?ce tre?ci Joomla!
Dodajemy trzeci? kolumn?
Ukrywanie kolumny, gdy nie ma modu?ów
Zobaczy? tytu?y modu?ów
Wyd?u?enie bocznych pasków – fa?szywe kolumny
Elementarna stylizacja
Standardowy arkusz stylów – template.css
Style elementu body
Stylizacja odno?ników
Bez tej obwódki!
Stylizacja nag?ówków
Stylizacja informacji dodatkowych
Usuni?cie obramowania formularza

Przed podsumowaniem
Miniatura szablonu
Uzupe?nienia w pliku templateDetails.xml

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat