Kurs HTML i CSS - szkolenie

16 godzin. Cenna netto 650 z?, cena brutto 799,50 z?


Zobacz terminy na 2016 rok

Kurs HTML i CSS obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

HTML/CSS podstawy - 16 godzin (2 dni)

- Podstawowe zasady tworzenia witryn www

- Edytory HTML

- Grafika na stronach WWW

- Grafika, a html

- Modyfikowanie obiektów

- Kolory

- Praca w trybie html

- Wygl?d dokumentu

- Znaczniki struktury dokumentu

- Znaczniki formatowania tekstu

- Odno?niki (odsy?acze, linki)

- Tabele

- Ramki

- U?ywanie odsy?aczy w ramkach

- Listy

- Osadzanie multimediów

- Style

- Sk?adnia

- Deklaracje

- Formularze

- Tworzenie formularzy

- Rodzaje pól formularzy

- Znaczniki html dla formularzy - sk?adnia formularzy

 

Zobacz równie?: Kurs Joomla


HTML/CSS zaawansowany - 8 godzin (1 dzie?)

- Listy zaawansowane

- Ramki wbudowane

- Grafika i Style

- Style - czcionka i t?o

- Style - klasy

- Style - warstwy

- Style - okre?lanie po?o?enia obiektów

- Pozycjonowanie stron www

- Statystyki internetowe

- Inne technologie (PHP, JavaScript, ASP) - omówienie

- Systemy CMS i bazy danych - omówienie

 

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat