Kurs PL/SQL Oracle

czas trwania 2 dni (16 godzin)

 

Program szkolenia PL/SQL

Wprowadzenie

Identyfikatory, komentarze

Operatory

Podstawy

Blok anonimowy

Typy danych

SQL osadzony

Rekordy

Widoczno?? i przes?anienie

Kursory

Zmienne wi?zane

Dynamiczny SQL

 

Struktury kontrolne

Instrukcje warunkowe

P?tle

Kolekcje

 

Podprogramy sk?adowane

Procedury sk?adowane

Funkcje sk?adowane

Pakiety

Debuggowanie