Szkolenie Corel DRAW podstawowy

16 godzin. Cena netto 500 zł, cena brutto 615 zł

Zobacz terminy na 2016 rok

 Kursy Corel obejmuje następujące zagadnienia:

-) co to jest grafika wektorowa

-) co to jest grafika rastrowa

-) otwieranie i zamykanie plików corela

-) importowanie plików w innym formacie

-) export do różnych formatów plików

-) zgodność importowanych i eksportowanych plików

-) okna aplikacji CorelDRAW

-) paski stanu, przybornik, narzędzi, pasek właściwości

-) tworzenie, usuwanie

-) edytowanie obiektu, zmiana rozmiaru, konturu, wypełnienia itd.

-) zmiana położenia, pochylenia obiektu

-) obracanie obiektu

-) grupowanie, łączenie, odcinanie, spawanie, część wspólna

-) praca z warstwami

-) krzywa Bezier\'a

-) praca z węzłami, łączenie, oddzielanie, rozłączanie obiektów

-) tworzenie, edycja text-u, zmiana wielkości liter

-) formatowanie text-u: akapitów, kolumn, na poziomie znaków

-) konwertowanie obiektów na krzywe

-) zastosowanie efektów (obwiednia, metamorfoza, obrys, soczewka, i perspektywa)

 

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU przykładowy certyfikat