Kurs przygotowuj?cy do egzaminu ECDL

CERTYFIKAT ECDL Szkolenie

6 spotka? po 8 godz. razem 48 godzin. cena kursu 990z?

 

Zobacz terminy na 2013 

 

 

Kurs Certyfikat ECDL START obejmuje nast?puj?ce 4 wybrane etapy, po ka?dym etapie mo?na zda? egzamin ECDL,

po zdaniu 4 egzaminów otrzymujesz Certyfikat ECDL START :

- Podstawy technik informatycznych

- U?ytkowanie komputerów

- Przetwarzanie tekstów

- Arkusze kalkulacyjne

- Bazy danych

- Grafika mened?erska i prezentacyjna

- Us?ugi w sieciach informatycznych

 

Jest tak?e mo?liwo?? wybrania pojedynczego kursy np. Arkusze kalkulacyjne.

Cena takie kursu 250z? za 15 godzin

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat

UWAGA: MOZLIWOSC ZDAWANIA EGZAMINOW ECDL W NASZYM OSRODKU SZKOLENIOWYM