Kursy komputerowe dla dzieci

Proponujemy nast?puj?ce kursy komputerowe dla dzieci:

- Kursy przygotowuj?ce do egzaminu ECDL, kursy zako?czone 4 lub 7 egzaminami ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy)

- Kursy M?ODY GRAFIK

- Kursy SPRAWNY INTERNAUTA 

- Kurs BUDOWA STRON WWW

 

Zapraszamy do wspó?pracy szko?y podstawowe, gimnazja, licea itp

kontakt pod nr 607-575-458