Kurs obs?ugi komputera

16 godzin cena netto - 400 z?, cena brutto 492 z?


Zobacz terminy kursów na 2016 rok

 Kurs obs?uga komputera obejmuje nast?puj?ce zagadnienia


1. Podstawy obs?ugi komputera ( system operacyjny WindowsXP ):

-) Elementy budowy komputera
-) Zasady pracy w systemie Windows
-) Praca na plikach, folderach
-) Co to s? skróty i jakie maj? zastosowanie
-) Programy których u?ywamy na codzie?: Notatnik a WordPad, Paint, kalkulator itp
-) Co to jest panel sterowania i do czego su?u?y ( m.in. zmiana rodzielczo?ci ekranu, zmiana wygl?du pulpitu itp)
-) Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy

2. Organizacja i zarz?dzanie danymi na komputerze

-) Pliki i foldery
-) Tworzenie i kasowanie plików, folderów i skrótów
-) Kopiowanie, przenoszenie, wklejanie plików, folderów i skrótów
-) Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy

3. Obs?uga edytora tekstów Word - podstawy

-) Redagowanie dokumentu
-) Formatowanie tekstu
-) Praca z tabelami i na tabelach
-) Grafika w edytorze tekstu Word
-) Ustawianie dokumentu do wydruku
-) Drukowanie dokumentu
-) Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy

4. Obs?uga arkusza kalkulacyjnego Excel - podstawy

-) Co to jest arkusz kalkulacyjny i do czego s?u?y
-) Praca na arkuszu: omówienie budowy arkusza, wprowadzanie danych, kasowanie
-) Formu?y i funkcje - podstawy
-) Sortowanie danych
-) Tworzenie wykresów
-) Ustawienia arkusza do wydruku, drukowanie arkusza
-) Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy

5. Podstawy internet

-) Zasady obs?ugi przegl?darki internetowej ( na przyk?adzie Firefox, IE)
-) Do czego s?u?y internet
-) Wyszukiwanie danych w internetcie
-) Co to jest wirus? jak si? chroni? przed nim
-) Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy

6. Poczta elektroniczna

-) Jak i gdzie za?o?yc skrzynk? pocztow?
-) Tworzenie, wysy?anie, odbieranie e-mail
-) Zarz?dzanie naszymi mailami, tworzenie folderów, przenoszenie, sortowanie maili, wyszukiwanie
-) Co to jest Spam i jak go unika?, czarna lista maili
-) Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy

 

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat

obs?uga komputera, obs?ugi komputera, instrukcja obs?ugi komputera, kurs obs?ugi komputera, podstawy obs?ugi komputera, szkolenia z obs?ugi komputera, kurs obs?ugi komputera warszawa, nauki obs?ugi komputera, kurs obs?ugi komputera w, kurs obs?ugi komputera dla, podstawowy kurs obs?ugi komputera, podstawy obs?ugi komputera kurs, kursy obs?ugi komputera, nauka obs?ugi komputera