Projektowanie stron WWW ( tworzenie stron www ) - szkolenie 16 godzin (2 dni) cena kursu 500z?

Zobacz zagadnienia i terminy dla:  Kurs html + css

 

Kurs obejmuje nast?puj?ce zagadnienia

- Koncepcja hipertekstu i za?o?enia j?zyka HTML

- Strony WWW

- Serwery WWW - za?o?enia, ró?nice, zgodno??

- Strona we FrontPage

- Tworzenie nowej strony

- Rodzaje szablonów

- Zmiana nazwy strony

- Dodawanie i formatowanie tekstu

- Listy

- Borders and Shading (Kraw?dzie i Cienie)

- Tematy graficzne (Themes)

- Style (styl)

- Tworzenie w?asnego stylu

- Odno?niki

- Praca z zak?adkami

- Tabele

- Grafika

- W?a?ciwo?ci obrazków

- Ramki

- Koncepcja ramek

- Tworzenie strony z ramkami

- Zapisywanie strony z ramkami

- Ustawianie w?a?ciwo?ci wy?wietlania ramek

- Wy?wietlanie lub ukrywanie obramowania ramek

- Ustawianie odst?pu mi?dzy ramkami

- Dostosowywanie marginesów ramki

- Tworzenie niewidocznych ramek

- Wy?wietlanie lub ukrywanie pasków przewijania ramek

- Okre?lanie lokalizacji witryny sieci Web

- Tworzenie witryn sieci Web

- Usuwanie witryny sieci Web lub podsieci Web

- Nawigacja w obr?bie sajtu

- Navigation Bar - pasek ??czy

- Shared Borders - obramowanie wspólne

- FrontPage Server Extentions (rozszerzenia serwera FrontPage)

- Katalogi FrontPage i zwyk?e katalogi

- Tasks (Zadania)

- Raports - Raporty

 

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat