Kursy komputerowe dla bezrobotnych

Zapraszamy na indywidualne kursy komputerowe lub j?zykowe dla osób bezrobotnych.

Prowadzimy takie szkolenia ju? od kilku lat!

Jeste?my firm? uprawnion? do przeprowadzenia tego typu szkole?.

Firma Peritus - Speed School zosta?a wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.06/00120/2005

Pomagamy wype?nia? formalno?? z tym zwi?zane.

Zapraszamy

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat